Kratom: všechny informace jasně a srozumitelně

Kratom, latinsky Mitragyna speciosa, je tropický strom z čeledi mořenovité. Rostlina má vstřícné jednoduché listy a žlutavé květy uspořádané v kulovitých květenstvích. Plodem jsou drobné tobolky v kulovitém plodenství. Kratom se vyskytuje v nížinných tropických deštných lesích jihovýchodní Asie. V České republice není užívání a prodej kratomu zakázán, ale mezi poslanci se hovoří o regulaci této látky. V některých zemích, zejména v Asii, je kratom zařazen na seznam regulovaných látek.

Účinky kratomu

V jihovýchodní Asii se sušené listy kratomu tradičně používají jako povzbuzující a léčivý prostředek. Nejčastěji je známý pod thajským názvem kratom. Hlavní účinné látky v kratomu jsou indolové alkaloidy, zejména mitragynin a 7-hydroxymitragynin. V závislosti na dávce může kratom buď stimulovat, nebo vyvolávat euforii a tlumit bolest. Často se používá pro tlumení mírné až středně silné bolesti. U některých lidí může pravidelné užívání vést k vybudování tolerance a tím i fyzické a psychické závislosti.

Kratom a lékařské využití

Kratom je rostlina s dlouhou historií užívání a v současnosti se provádějí studie zaměřené na jeho potenciální léčebné využití. Přestože zatím neexistují definitivní důkazy o terapeutických přínosech kratomu ani jeho účinných látek, zohledňuje se možnost jeho využití při substituční léčbě závislosti na opioidech. Studie provedené na zvířatech naznačily potenciální antidepresivní a analgetické účinky, ale tyto účinky ještě nebyly prokázány u lidí. V současné době kratom není zařazen mezi schválená léčiva EMA.

Česko-slovenská asociace za kratom usiluje o přijetí kratomu jako bezpečného léčiva a snaží se, aby měli prodejci své produkty laboratorně otestované.

Potenciální rizika

Kratom by se neměl kombinovat s určitými léky a látkami, jako je yohimbin, kokain, amfetamin a kofein. Také není vhodné kombinovat kratom s léky na nervovou soustavu a alkoholem. Je důležité vyhnout se kombinaci kratomu s inhibitory MAO, které se nacházejí například v rostlinách syrská routa, Banisteriopsis caapi, mučenka pletní, Bujarník johimbe a některých antidepresivech.

Těhotné a kojící ženy by neměly užívat kratom, protože to může představovat zdravotní rizika. Po požití kratomu je důležité vyhnout se těžké fyzické práci, řízení motorových vozidel a jiným nebezpečným činnostem. Není doporučeno konzumovat kratom denně, případně pouze po omezenou dobu 1-3 týdnů. Při dlouhodobém a intenzivním užívání 5 a více gramů denně může kratom zatěžovat organismus a způsobovat silnou zácpu.

Kratom je návykový a při delším užívání může způsobit fyzickou i psychickou závislost. Abstinenční příznaky se podobají příznakům po vysazení běžných opiátů a objevují se již po deseti hodinách od poslední dávky. Příznaky obvykle odezní do týdne, ale pomalým postupným vysazováním je možné je zmírnit. Příznaky jsou mírnější než u heroinu, ale zahrnují silné svalové křeče, hypertenzi, průjem, depresi, silnou únavu, nespavost, bolest hlavy a může se objevit i zvracení.

Jakým způsobem se kratom užívá?

Kratom má mnoho způsobů užívání. Nejprimitivnějším způsobem je žvýkání listů. V našich končinách se spíše setkáte s polykáním tobolek naplněných kratomovým práškem nebo rozmícháním prášku ve vodě. Rostlina má hořkou chuť a dávkování se liší podle různých zdrojů. Obvykle se střední až silná dávka uvádí od 4 gramů výše. Ideální je ale začít s menšími dávkami a sledovat, jak tělo reaguje. Platí že slabší dávkování způsobuje spíše stimulační účinky, zatímco u vyšších dávek jsou to spíše účinky sedativní.

Jaké látky obsahuje?

Kratom obsahuje více než 40 různých látek, které jsou podobné určitým přírodním chemikáliím. Dvě nejdůležitější látky jsou mitragynin, 7-hydroxymitragynin a pseudoindoxyl mitragyninu. Rostlina obsahuje také další látky, jako jsou flavonoidy, terpenoidní saponiny, polyfenoly a glykosidy. Množství těchto látek se liší v závislosti na odrůdě, stáří a původu rostliny. Rostliny s bělavými žilkami jsou obecně silnější než ty s červenými žilkami. Nejvíce mitragyninu se nachází v dospělých rostlinách z Thajska, zatímco rostliny z Malajsie mají nižší obsah mitragyninu. Mladé rostliny mají jiné složení látek a obsah mitragyninu v nich je velmi nízký.

Mitragynin

Mitragynin, izolovaný poprvé z rostliny v roce 1921 a plně objasněný v roce 1964, je látka s chemickým vzorcem C23H30N2O4 a molekulovou hmotností 398,50 g/mol. Je nerozpustný ve vodě, ale rozpouští se v organických rozpouštědlech, jako je aceton, kyselina octová, alkoholy, chloroform nebo ether. Vyskytuje se jako bílá amorfní zrna. V rostlině se vyskytuje několik stereoizomerů mitragyninu v závislosti na stáří a původu. Mitragynin se váže na μ- a δ-opioidní receptory, přičemž má 13krát silnější vazebnou schopnost než morfin.

7-Hydroxymitragynin

7-Hydroxymitragynin, objevený v roce 1993, je přítomen v kratomových listech v malém množství (do 2 % celkového obsahu alkaloidů). Tato látka má silnější opioidní účinky než mitragynin. Je 40krát účinnější při tlumení bolesti než mitragynin a 10krát silnější než morfin. 7-Hydroxymitragynin má také čtyřikrát silnější vazbu na μ-opioidní receptory než mitragynin. Pro farmaceutickou výrobu lze mitragynin využít jako prekurzor této látky. Avšak plná chemická syntéza 7-hydroxymitragyninu je složitá kvůli jeho komplexní struktuře.

Pseudoindoxyl mitragyninu

Pseudoindoxyl mitragynin je dalším důležitým alkaloidem v kratomu. Má silný analgetický účinek, který je asi 3krát silnější než morfium. Při zmírnění bolesti má menší negativní vliv na dýchání a střevní peristaltiku (menší riziko zácpy). Tato látka silně interaguje s μ-opioidními receptory a je zkoumána jako potenciální léčivo proti bolesti kvůli svým výhodným farmakologickým vlastnostem.

červený kratom vs bílý kratom - srovnání listů a jejich žilek
Na obrázku je patrný rozdíl mezi červenými a bílými žilkami na listech kratomu

Červený, bílý nebo zelený?

Kratomové listy jsou různě zbarvené a každá barva má své specifické účinky. Červené listy s červenými žilkami jsou považovány za nejpotentnější a mají nejvíce aktivních látek, především 7-hydroxymitragyninu, který tlumí bolest a stres. Tato barva listů také má sedativní účinky ve vyšší dávce. Zelené listy se považují za střední variantu mezi červenými a bílými listy, kdy účinky nejsou tak silně sedativní ani stimulující. Žluté kratomové listy se objevují na rostlinách se žilkami původně bílými, když jsou listy ještě mladé. Tyto žluté listy mají extrémně stimulační účinky. Bílé kratomové listy mají obecně nižší obsah 7-hydroxymitragyninu než červené listy, ale to neznamená, že jsou méně silné. Bílé kratomy jsou považovány za nootropikum, což znamená, že zlepšují kognitivní funkce, dodávají energii a revitalizují.

Jak se kratom pěstuje?

Kratom je především pěstován v Thajsku na jihu a ve středu země, zatímco na severu je jeho pěstování méně časté. Přesné informace o pěstování kratomu zatím nejsou příliš známy. Jako tropická rostlina vyžaduje kratom vlhkou a bohatou půdu. Je důležité si uvědomit, že pokud je pěstován mimo deštné pralesy, je citlivý na mrazivé teploty a chladnější klima by mohlo rostlinu poškodit. Listy kratomové rostliny jsou nejúčinnější v období podzimu, kdy jsou sbírány. Kratom pěstovaný v chladnějším prostředí může mít slabší účinky, protože jeho listy budou méně silné.

Popis rostliny Mitragyna speciosa

Mitragyna speciosa je opadavý strom dorůstající výšky až 25 metrů. Kmen stromu je tlustý (60-100 cm) s hladkou šedohnědou borkou a narůžovělou vnitřní kůrou. Mladé větve mají tupý čtyřhranný tvar. Listy jsou sytě zelené, jednoduché, protilehlé, papírovité nebo mírně kožovité s kopinatými palisty (2-4 cm). Čepele listů jsou eliptické, vejčité nebo obvejčité (5-17 cm dlouhé, 3-12 cm široké) s oboustrannou lysostí nebo mírnými chlupy na rubové straně. Mají 11 až 17 párů postranních žilek, které tvoří bělavou nebo načervenalou žilnatou strukturu. Listy mají také bledé chlupy v paždí žilek na rubu čepele.

Květy jsou oboupohlavní, pětičetné, uspořádané ve vrcholových hlávkách s průměrem 15-25 mm. Kalich je narůžovělý a skládá se z 2 mm dlouhé trubky a delších cípů. Koruna je krémově až žlutavě bílá, přecházející do sytě žluté se stárnutím. Květ má pět tyčinek s krátkými nitkami přirostlými ke korunní trubce. Plodem je tobolka (7-9 mm dlouhá) zakrytá vytrvalým kalichem. Plody jsou uspořádané do kulovitého plodenství o průměru 20-30 mm. Semena jsou malá (asi 1 mm dlouhá) s krátkými papírovitými křídly.