Nová naděje pro uživatele CBD: Plánovaný zákaz odložen díky politické dohodě

Nová opatření regulující prodej produktů obsahujících kanabidiol (CBD) z konopí nebudou momentálně zavedena, jak oznámili premiér Petr Fiala z ODS, vicepremiér Ivan Bartoš za Piráty a ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Na setkání, které se konalo ve středu, se tato politická triumvirát spojila s cílem najít způsob, jak vyjmout CBD z oblasti nových potravin, na které se vztahuje zákaz.

Datum: 18. 5. 2023

Premiér Fiala ve středu 17. 5. na Twitteru napsal: “Dnes jsem se sešel se svým kolegou, místopředsedou vlády Ivanem Bartošem, ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou, ministrem pro legislativu Michalem Šalomounem a národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem, abychom diskutovali o navrhovaném zákazu potravin obsahujících CBD.”

Dohodli jsme se, že plánované opatření, které by upravovalo prodej CBD, nyní nevstoupí v platnost. Dnes odpoledne se sejde pracovní skupina, která bude hledat řešení, jak zajistit, aby potraviny s obsahem CBD nebyly zahrnuty do tohoto zákazu. Toto by totiž znamenalo vážné komplikace pro uživatele této látky i pro mnoho českých podnikatelů. Naší snahou je také stanovit jasné a předvídatelné pravidla pro trh s CBD produkty,” doplnil premiér.

Ivan Bartoš na Twitteru prohlásil: “CBD nebude zakázáno! Shodli jsme se na tom, že žádné omezení pro CBD nebude nyní zavedeno. Naopak se pokusíme najít řešení, které bude prospěšné pro všechny.”

Ministerstvo zemědělství informovalo koncem dubna, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) připravuje opatření, které zakáže uvádění CBD a dalších látek z konopí na trh. Důvodem je to, že podle nařízení EU jsou produkty obsahující CBD považovány za nové potraviny, protože před květnem 1997 nebyly významně konzumovány v členských státech. Až do bezpečnostního posouzení Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) nesmějí být tyto produkty uváděny na trh.

Premiér Fiala před týdnem oznámil, že požádá ministra Nekulu, aby hledal jiné řešení než úplný zákaz produktů obsahujících CBD z konopí. Fiala se vyjádřil, že návrh SZPI na zákaz extraktu v potravinách není ideální. Ministr Nekula obhajoval kroky inspekce se zřetelem na bezpečnost a zdraví spotřebitelů a požadoval od výrobců důkazy o vlivu tohoto produktu na lidské zdraví.

Podle Bartoše čeští podnikatelé investovali stovky milionů do trhu s produkty obsahujícími CBD. Pro Piráty je zavedení kategorie psychomodulačních látek místo represe vhodným řešením.

Asociace bezpečného konopí, která sdružuje výrobce a distributory konopných produktů, varovala, že plánovaný zákaz by mohl vést ke soudnímu sporu mezi Českem a Evropskou unií. Podle asociace by zákaz byl v rozporu s rozhodnutím Soudního dvora EU. Asociace také tvrdí, že potraviny a potravinové doplňky obsahující CBD jsou bezpečné a obsahují množství CBD, které představuje pouze zlomek teoreticky rizikové denní dávky. Neexistují žádné ověřené důkazy o škodlivosti CBD nebo jeho negativních účincích na zdraví.